Udržateľnosť

Sme presvedčení, že udržateľná výstavba sa v súčasnosti stala už nevyhnutnosťou.


Energie predstavujú jednu z hlavných tém 21. storočia. Emisie skleníkových plynov spôsobujú globálne otepľovanie a zmenu klímy. Celosvetový rast spotreby energií v kombinácii so znížením zásob ropy a zemného plynu vedú k neustálemu zvyšovaniu cien energií. Na celkovej spotrebe energií sa v Európe budovy podieľajú až 40%. Jednou z možností šetrenia energiami je výstavba „zelených“ udržateľných budov.

Udržateľné budovy majú nízke náklady na energie a prevádzku, sú ohľaduplné k životnému prostrediu, šetria prírodné zdroje, sú pohodlné a zdravé pre svojich užívateľov a sú optimálne zasadené do ich sociálno-kultúrneho prostredia.
 
"V roku 2009 uviedlo v Nemecku viac ako 70% manažérov, že pri rozhodovaní o presune sídla ich spoločnosti v priebehu 2-3 rokov budú udržateľnosť považovať za veľmi dôležitú / skôr dôležitú. Podľa odhadov bude v rokoch 2011-2012 až 84% manažérov myslieť týmto spôsobom." * Zdroj: Fraunhofer IAO, Studie Green Office, 2010

Hlavnými cieľmi spoločností uvažujúcich s presídlením do udržateľných kancelárií je zníženie prevádzkových nákladov (nižšia spotreba energie, efektívne využívanie priestorov), ochrana životného prostredia, podstatné zlepšenie pracovného prostredia, zlepšenie imidžu firmy na verejnosti ako aj v očiach vlastných zamestnancov.
 
Tieto fakty vnímame ako výzvu pre všetkých investorov a developerov. Musíme spoločne reagovať na túto dnes už „nevyhnutnosť“ zmenou štýlu nášho uvažovania.
Preto aktívne podporujeme rozvoj myšlienky udržateľnosti nielen v Nemecku a Rakúsku, ale aj v krajinách strednej Európy.

Sme zakladajúcimi členmi ÖGNI –Österreichische Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (Rakúska spoločnosť pre udržateľnú výstavbu), SKGBC - Slovak Green Building Council (Slovenská rada pre zelené budovy) a členom HGBC - Hungarian Green Building Council (Maďarská rada pre zelené budovy).

Projekt EcoPoint v Košiciach, ktorý bol skolaudovaný v roku 2013, získal doteraz najvyšší počet bodov v certifikácii LEED na Slovensku. Tým si už štvrtý rok drží titul najzelenšej administratívnej budovy na Slovensku. V súčastnosti prebieha výstavba druhej etapy. V Budapešti pripravujeme projekt Alphagon s predcertifikáciou v úrovni LEED GOLD. 

Ďalšie projekty budeme pripravovať výlučne v zmysle princípov udržateľnej výstavby. Naše skúsenosti a naše know-how pre udržateľné riešenia sme pripravení ponúknuť a predstaviť aj iným investorom a developerom.Späť