Spoločnosť

 Náš cieľ:


  "Development nehnuteľností s udržateľným rastom ich hodnoty."
  

 

Investično developerskú spoločnosť Bischoff & Compagnons Property Networks GmbH založil v roku 1996 v Berlíne Jürgen Bischoff ako partnersky organizovanú spoločnosť.
 
Investujeme do nehnuteľností, developujeme projekty vo vlastnom mene alebo ako Joint Venture partneri. Zároveň ponúkame naše rozsiahle know how aj iným investorom formou poradenstva v celom spektre činností developerstva a investovania do nehnuteľností.

Našimi klientmi sú národní, medzinárodní, súkromní a inštitucionálni investori s rôznymi investičnými cieľmi a zámermi. S klientmi spolupracujeme pri riešení všetkých úloh formou „Owners Representative“, čím preberáme na seba plnú zodpovednosť pri ich zastupovaní v každej fáze projektu.

Partnermi v našich spoločných podnikoch sú spoločnosti z profesionálneho odvetvia nehnuteľností a financií.

Zameriavame sa predovšetkým na komerčné nehnuteľnosti (kancelárie, hotely, obchody). Regionálne sa sústreďujeme na trhy Nemecka a Rakúska, ako aj na susediace štáty v strednej Európe. Okrem Berlína máme svoje pobočky vo Viedni, Budapešti a Bratislave.

Spoločníkmi a partnermi našej spoločnosti sú bez výnimky osoby, ktoré pôsobia priamo v riadiacich funkciách a venujú sa každodennej operatíve. Majú dlhoročné medzinárodné skúsenosti v oblastiach tvorby koncepcií projektov, riadení projektov, technického a ekonomického projektmanažmentu, ako aj marketingu nehnuteľností.

Devoloperstvo je tímová práca – a preto v každej fáze projektu máme priamy osobný kontakt s našimi klientmi a partnermi.

 

Späť