Projekty

Naše aktuálne projekty: 
            

Alphagon,

BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO


        

EcoPoint - II. etapa,

KOŠICE, SLOVENSKO

 
         

Zsámbék,

BUDAPEŠŤ, MAĎARSKO