Projekt v Maďarsku: Zsámbék

Čiastočná sanácia pamiatkovo chráneného objektu

Sanácia súkromnej školy vo vlastníctve Rádu premonštrátov v Zsámbék, 30 km od Budapešti.
Tepelná sanácia budovy, nové technické zariadenia budovy v spolupráci s miestnymi pamiatkármi.
Spoločnosť Bischoff Hungary získala v máji 2015 zákazku na výkon technického projektmanažmentu a stavebného dozoru.


Späť