EcoPoint - kolaudácia

EcoPoint – Kolaudácia druhej kancelárskej budovy 
 
Kolaudácia bola úspešne ukončená. 
Noví nájomcovia sa mohli v júli 2018 presťahovať do nových kancelárií.